Zapisy

Termin zgłoszeń

Corocznie do 1 października.

Warunkiem zapisania się jest pobranie pliku zgłoszenia, jego wypełnienie i złożenie w Instytucie Automatyki i Robotyki. Osoba zgłaszająca musi opłacić przynajmniej jedną ratę za studia.

W sytuacjach nadzwyczajnych w przypadku dużego zainteresowania, istnieje możliwość uruchomienia studium w semestrze letnim (od lutege-marca).

 

Zasady naboru

Kandydaci rejestrują się przez system rekrutacji PW dostępny pod adresem:

https://rekrutacja.pw.edu.pl/index/welcome

Po zarejestrowaniu się kandydat musi wydrukować z systemu rekrutacji "Wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe" i po podpisaniu dostarczyć go do Sekretariatu Studiów Podyplomowych.

 

Opłata

Czesne 7500,-zł

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualne konta uczestników. Numer konta można uzyskać w systemie USOS po dokonaniu rejestracji.

Faktury VAT będą wystawiane niezwłocznie po wpłacie czesnego za studia podyplomowe, wyłącznie po złożeniu przez studenta studiów podyplomowych stosownego wniosku.

Faktura wystawiana jest wyłącznie po dokonaniu zapłaty.

Przed dokonaniem wpłaty możliwe jest jedynie wystawienie faktury proforma.

Dla firm/instytucji, które opłaciły studentowi koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wniosku o wystawienie o faktury VAT.

 

Wypełnione dokumenty należy przesyłać pocztą lub mailowo (zeskanowany dokument z podpisami i pieczątkami) na adres poniżej:

Dział Finansowo-Księgowy, pok. 251
Instytut Automatyki i Robotyki PW
Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
ul. św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
tel. 22 234 85 73
e-mail: i.trendak@mchtr.pw.edu.pl

                                             

Do pobrania

Wniosek o fakturę (.doc, 33,00 kB)

 

Dodatkowe informacje

Uczestnikiem Studiów może być osoba z wykształceniem wyższym.

Zaliczenie Studiów - na podstawie egzaminów z przedmiotów wykładowych i zaliczeń z pozostałych przedmiotów oraz oceny pracy dyplomowej i jej obrony.

Dokumentem potwierdzającym ukończenie Studiów jest świadectwo wydane przez Politechnikę Warszawską z podpisem Prorektora ds. Studiów oraz Dziekana Wydziału.