_

Na studiach dziennych inżynierskich oraz magisterskich Instytut kształci w ramach kierunku Automatyka i Robotyka w trzech specjalnościach:

  • - Automatyka
  • - Robotyka
  • - Informatyka Przemysłowa

 - Automatyka ciągłych procesów przemysłowych

 - Robotyka mobilna i przemysłowa

 - Diagnostyka procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych

 - Inżynieria biomedyczna

Politechnika Warszawska zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.iair.mchtr.pw.edu.pl

Instytut Automatyki i Robotyki ściśle współpracował i współpracuje z przemysłem, a także z wieloma organizacjami i instytucjami technicznymi. Typowe formy tej współpracy to: realizacja zlecanych projektów i ekspertyz, doradztwo nau­ko­­we i techniczne oraz udział pracowników Instytutu w radach, ko­mi­­tetach, itp.

Marta Pawłowska

pokój: 253

tel: +48 22 849-9616
tel. kom: 607 920 035
fax: +48 22 849-0398

e-mail: iair@pw.edu.pl

adres:

  • ul. św. A. Boboli 8
  • 02-525 Warszawa