Prace dyplomowe

Egzaminy dyplomowe – dopuszczenie do egzaminu

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie komisji następujących dokumentów:

 • - praca dyplomowa w wersji drukowanej i
 • - praca dyplomowa na CD,
 • - plakat,
 • - recenzja,
 • - opinia promotora,
 • - indeks, zaświadczenie o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego,
 • - zestawienie ocen ze studiów,
 • - dowód wniesienia opłaty za egzamin.

 

na plakacie (posterze) dyplomu powinny znaleźć się m.in. następujące informacje

 • 1. kierunek studiów
 • 2. specjalność
 • 3. rok akademicki ukończenia studiów
   

Jeżeli tych informacji nie będzie, nie będzie wystawiana ocena ukończenia studiów.

Aktualne dokumenty i wymagania można znaleźć na stronie USOS

Dokumenty powinny być złożone w sekretariacie IAiR (pokój 253).

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 057/2016 z dnia 15/12/2016, wprowadza się ujednolicony wygląd prac dyplomowych: zarządzeniem Rektora nr 057/2016

Z najważniejszych wytycznych należy wymienić:
1. podpisany życiorys skierowany drukiem do strony tytułowej,
2. strona tytułowa zgodna ze wzorem ustalonym zarządzeniem rektora nr 57/2016 (generowana przez system APD)
3. oryginał karty pracy (podpisany odręcznie, nie scan)
4. streszczenie w języku polskim i angielskim zgodnie z zarządzeniem rektora nr 57/2016 (1 strona każde, mają zawierać tytuł pracy i słowa kluczowe)
5. oświadczenie o autorstwie pracy podpisane przez studenta (najlepiej oryginał)
6. dalsza część pracy zgodnie z z zarządzeniem rektora nr 57/2016 (spis treści, rozdziały, bibliografia, spisy tabel itp, załączniki)
Druk dwustronny obowiązuje od spisu treści. Numerację stron powinno się umieszczać od spisu treści (zazwyczaj będzie się więc rozpoczynać od str. nr 13). Wymagane umieszczenie numeracji u dołu po zewnętrznej stronie z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych.

 

 

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Mechatroniki odnośnie 

 

Wzory kart tematów prac:

pracy magisterskiej (.docx, 56,95 kB)
pracy inżynierskiej (.docx, 31,95 kB)
pracy przejściowej (.doc, 110,00 kB)

Specjalność Automatyka - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. nzw. dr hab. inż. Michał Bartyś
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Adam Piechna

 

Specjalność Automatyka - magisterskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Jakub Możaryn

Dokumenty:

Tematy egzaminacyjne (.pdf, 2,00 MB)

Specjalność Robotyka - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr inż. Krzysztof Kukiełka
 • - Sekretarz Komisji - mgr inż. Monika Różańska - Walczuk

Dokumenty:

Tematy egzaminacyjne (.pdf, 202,33 kB)

 

Specjalność Robotyka - magisterskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski
 • - Sekretarz Komisji - mgr inż. Bartłomiej Fajdek

 

Specjalność Informatyka Przemysłowa - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr inż. Paweł Wnuk
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Maciej Przybylski

 

Specjalność Informatyka Przemysłowa - magisterskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska
 • - Sekretarz Komisji - mgr inż. Damian Suski

 

Specjalność Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych - inżynierskie niestacjonarne

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji -  dr inż. Piotr Wasiewicz
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Arkadiusz Winnicki

Dokumenty:

 

Specjalność OKNO - Informatyka Przemysłowa - inżynierskie niestacjonarne na odległość

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. nzw. dr hab. inż. Barbara Putz
 • - Sekretarz Komisji - mgr inż. Jan Klimaszewski

Dokumenty:

Tematy egzaminacyjne (.pdf, 113,56 kB)