Prace dyplomowe

Egzaminy dyplomowe – dopuszczenie do egzaminu

 

Zarządzenie Rektora dotyczące przeprowadzanie egzaminów dyplomowych w trybie zdalnym (ZR 99/2020):

https://www.bip.pw.edu.pl/Wewnetrzne-akty-prawne/Dokumenty-Rektora-PW/Zarzadzenia-Rektora/2020/Zarzadzenie-Rektora-nr-99-2020-z-dnia-29-09-2020

 
Zgodnie z zarządzeniem nr 107 /2021 w sprawie ujednolicenia wymogów edytorskich prac dyplomowych i 109/2021 w sprawie dokumentacji procesu dyplomowania, zrezygnowano z konieczności drukowania prac dyplomowych.

 

Aktualne dokumenty i wymagania można znaleźć na stronie https://wutwaw.sharepoint.com/sites/mchtr/SitePages/Dyplomowanie_WSZJK.aspx

 

Zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 057/2016 z dnia 15/12/2016, wprowadza się ujednolicony wygląd prac dyplomowych: zarządzeniem Rektora nr 057/2016

Z najważniejszych wytycznych należy wymienić:
1. podpisany życiorys skierowany drukiem do strony tytułowej,
2. strona tytułowa zgodna ze wzorem ustalonym zarządzeniem rektora nr 57/2016 (generowana przez system APD)
3. oryginał karty pracy (podpisany odręcznie, nie scan)
4. streszczenie w języku polskim i angielskim zgodnie z zarządzeniem rektora nr 57/2016 (1 strona każde, mają zawierać tytuł pracy i słowa kluczowe)
5. oświadczenie o autorstwie pracy podpisane przez studenta (najlepiej oryginał)
6. oświadczenie autora o udzielenie licencji
7. dalsza część pracy zgodnie z z zarządzeniem rektora nr 57/2016 (spis treści, rozdziały, bibliografia, spisy tabel itp, załączniki)
Druk dwustronny obowiązuje od spisu treści. Numerację stron powinno się umieszczać od spisu treści (zazwyczaj będzie się więc rozpoczynać od str. nr 13). Wymagane umieszczenie numeracji u dołu po zewnętrznej stronie z odbiciem lustrzanym na stronach parzystych i nieparzystych.

 

 

Uchwała nr 28/2016 Rady Wydziału Mechatroniki odnośnie 

 

Decyzja Dziekana Wydziału Mechatroniki w sprawie nadawania nazwy plikom wgrywanym do systemu USOS-APD

skroty nazw plikow w apd_usos (.pdf, 386,31 kB)

 

 

Wzory kart tematów prac inżynierski i magisterskich oraz karta dopuszczenia do egzaminu:

 

Specjalność Automatyka - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. nzw. dr hab. inż. Michał Bartyś
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Adam Piechna

 

Specjalność Robotyka - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr inż. Krzysztof Kukiełka
 • - Sekretarz Komisji - dr Igor Ostrowski

Dokumenty:

Tematy egzaminacyjne (.pdf, 202,33 kB)

 

Specjalność Informatyka Przemysłowa - inżynierskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr inż. Paweł Wnuk
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Maciej Przybylski

 

Specjalność Automatyka, Robotyka i Informatyka Przemysłowa - magisterskie tutorskie

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. inż. Jan Kościelny
 • - Sekretarz Komisji - dr Igor Ostrowski

 

Specjalność OKNO - Informatyka Przemysłowa - inżynierskie niestacjonarne na odległość

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr inż. Paweł Wnuk
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Jan Klimaszewski

Dokumenty:

Tematy egzaminacyjne (.pdf, 113,56 kB)

 

Specjalność OKNO - Automatyka - magisterskie niestacjonarne na odległość

Skład Komisji egzaminacyjnej:

 • - Przewodniczący Komisji - dr hab. inż. Michał Syfert
 • - Sekretarz Komisji - dr inż. Zbigniew Seta