Najważniejsze projekty badawczo-naukowe

Temat projektu Kierownik projektu Zleceniodawca Okres trwania projektu
Opracowanie systemu informatycznego IAPS (Intelligent Accident Prevention System) wspierającego system bezpieczeństwa w zakładach stwarzających ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. Kościelny Jan Maciej Centralny Instytut Ochrony Pracy-Państwowy Instytut Badawczy/ NCBiR 2014-2016
Wykonanie ekspertyz:
Zadanie 1. Dobór optycznej, laserowej głowicy profiometru pomiarowego możliwej do wykorzystania prototypowym stacjonarnym stanowisku badawczym oraz w mobilnym systemie detkcji  spoin obwodowych rurociągów; Zadanie 2. Oprogramowanie i konfiguracja wytypowanej głowicy dla przedstawionych próbek płyt ze spoinami; Zadanie 3. Opracowanie programu wykrywającego spoinę i określającego położenie jej osi w oparciu o odczyty laserowej głowicy profilometru pomiarowego; Zadanie 4. Oracowanie programu wykrywającego i określającego położenie osi spiny podczas ruchu wzdłuż spoiny oraz jej śledzenie.
Klimaszewski Jan Uczelniane Centrum Badawcze. Materiały Funkcjonalne - Politechnika Warszawska 2014-2015
Opracowanie języka graficzno-skryptowego Wnuk Paweł Enerbit zp. z o.o./NCBiR 2014-2015
Opracowanie rozproszonej bazy danych Wnuk Paweł Enerbit Sp. z o.o./NCBiR 2014
Analiza zmian w inwestycji LWG Kościelny Jan Maciej GAZ-SYSTEM S.A. 2014
Modelling of ventricular assist devices in the apex of the heart - artery configuration for the purposes of control algorithms development Siewnicka Alicja Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2013-2016
Stanowisko kontrolno-pomiarowe do badań układów sterowania i regulacji zespołów wspomagających pracę serca Janiszowski Krzysztof Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2013
System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową Pytlak Radosław Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2012-2014
Metody rozwiązywania podstawowych problemów rozpoznawania uszkodzeń w złożonych obiektach dynamicznych Kościelny Jan Maciej Narodowe Centrum Nauki 2011-2014
Nawigacja robota mobilnego uwzględniająca informację semantyczną Siemiątkowska Barbara Narodowe Centrum Nauki 2011-2014
Modele deterministyczno-statyczne procesów dynamicznych Janiszowski Krzysztof /Marcin Stachura Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2010-2011
Modelowanie i symulacja procesów oraz określenie komputerowo wspomaganych procedur w zakresie zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa żywności i żywienia Pytlak Radosław Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii/NCBiR 2010-2011
"Zastosowanie neuronowego predykcyjnego detektora nieszczelności kotła na blokach 1-3" w Elektrowni Turów Kornacki Stanisław PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna 2010-2011
System fuzji obrazów wizyjnych i termowizyjnych dla potrzeb monitorowania otoczenia w czasie rzeczywistym Putz Barbara Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2009-2012
Interaktywne środowisko programistyczne do rozwiązywania zadań sterowania optymalnego - IDOS Pytlak Radosław Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 2009-2012
"Polskie Sztuczne Serce" Janiszowski Krzysztof Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii 2009-2011
Zastosowanie addytywnego modelu regresji do generacji residuów dla potrzeb detekcji uszkodzeń Kościelny Jan Maciej /Zofia Łabęda-Grudziak Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2011
Metodyka sterowania i nadzoru połączonych w sieć robotów mobilnych z zastosowaniem technologii CUDA Masłowski Andrzej /Janusz Będkowski Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2009-2010
Opracowanie sposobu (algorytmu) rozmieszczenie towaru na placu składowym CK-Bruk S.A Będkowski Janusz CK-Bruk S.A 2009-2010
Wykonanie projektu technicznego automatycznego urządzenia kontroli jakości węzła betoniarskiego dla CK-Bruk S.A Będkowski Janusz CK-Bruk S.A 2009-2010
Analiza i opracowanie opinii systemów SCADA Kościelny Jan Maciej ENERGA-OPERATOR S.A. 2009
Inteligentny system diagnostyki i wspomagania sterowania procesów przemysłowych "DIASTER". Kościelny Jan Maciej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2007-2009
Pilotażowe testy zaawansowanego systemu diagnostyki procesów przemysłowych "AMandD" dla układu destylacji próżniowej na instalacji Hydroodsiarczania Pozostałości Próżniowej (HOG) Kościelny Jan Maciej Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 2006-2008
System monitorowania stopnia degradacji aparatów technologicznych i urządzeń Kościelny Jan Maciej Instytut Technologii Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy 2006-2008
Inteligentne sterowanie wysokowydajnych maszyn wtryskowych -SPUB Olszewski Mariusz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2005-2008
Metodyka postępowania przy wspomaganiu człowieka w życiu codziennym oraz w sytuacjach nadzwyczajnych przez roboty mobilne Olszewski Mariusz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2005-2008
Intelligent controls for high-speed injection moulding machines ICON-HISIM Olszewski Mariusz Komisja Europejska 2004-2008