Wykładowcy

Studia są prowadzone przez zespół inżynierów i wykładowców akademickich Politechniki Warszawskiej, pracujących na uruchomionym w 1996 roku, pierwszym w polskich uczelniach technicznych Wydziale Mechatroniki. Zajęcia są prowadzone m.in. przez 3 profesorów oraz 4 doktorów, będących wysokiej klasy specjalistami i autorytetami w swoich dziedzinach.

Ten sam zespół wykładowców, pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Mariusza Olszewskiego (który również prowadzi zajęcia na niniejszych studiach podyplomowych), przygotował liczne podręczniki przeznaczone dla nauczycieli szkół technicznych i uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik, dopuszczone do użytku szkolnego przez ministra edukacji narodowej:

  • - Mechatronika, REA, Warszawa 2002, ss. 382,
  • - Podstawy mechatroniki, REA, Warszawa 2006, ss. 372,
  • - Urządzenia i systemy mechatroniczne, REA, Warszawa 2009, Część 1: ss. 295, Część 2: ss. 276.

Podręczniki zostały opracowane we współpracy z niemieckim wydawnictwem Verlag Europa-Lehrmittel, specjalizującym się w przygotowaniu nowoczesnych, bogato ilustrowanych podręczników szkolnych.

Doskonałe kwalifikacje naukowe i zawodowe zespołu oraz przede wszystkim wieloletnie doświadczenie w nauczaniu mechatroniki pozwalają na przystępne i skuteczne przygotowanie  uczestników studiów do nauczania mechatroniki lub umożliwiają odświeżenie i rozszerzenie swojej wiedzy na temat tej fascynującej dziedziny techniki.

Oprócz wykładowców Politechniki Warszawskiej, wybrane zajęcia o charakterze laboratoryjnym i praktycznym prowadzą doświadczeni inżynierowie-praktycy z firm przemysłowych współpracujących z organizatorem studiów, Instytutem Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej.

W ramach studium przewidziane są również zajęcia studyjne w jednej z czołowych światowych firm propagujących mechatronikę – firmie FESTO. Uczestnikom Studium zostaną udostępnione zarówno laboratoria Wydziału Mechatroniki jak i firmy FESTO.