Warunki uczestnictwa

- ukończenie studiów wyższych na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim,

- termin zgłoszenia – corocznie, do 1. października,

- wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa,

- wniesienie opłaty,

- przyjmowanie według kolejności zgłoszeń.