Program

               

Przedmioty programu studiów są przedmiotami podstawy programowej 311410 nauczania zawodu technik mechatronik, oraz 742118 zawodu mechatronik zgodnie z Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.