Kierownictwo Instytutu

Kierownictwo Instytutu

Dyrektor
     
  Michał Syfert, dr inż. m.syfert@mchtr.pw.edu.pl
Zastępcy
     
ds. Studiów Krzysztof Kukiełka, dr inż. k.kukielka@mchtr.pw.edu.pl pok. 340 tel. (22) 234 8592
ds. Nauki Michał Bartyś, prof. nzw. dr hab. inż. bartys@mchtr.pw.edu.pl pok. 338 tel. 022 234-8291
Sekretariat
     
    Marta Pawłowska

iair@pw.edu.pl pok. 253 tel. (22) 234 85 55  

tel. (22) 849 96 16

Pełnomocnicy
     
Kwestora Ilona Trendak, mgr i.trendak@mchtr.pw.edu.pl pok. 251 tel. (22) 234 8573