IAiR wyróżniony znakiem jakości

Automatyka i Robotyka

najlepsze studia na Wydziale Mechatroniki
 Politechniki Warszawskiej

 

Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej zajął po raz kolejny I miejsce w Rankingu Kierunków Studiów 2015 w grupie Automatyka i Robotyka oraz Mechatronika.

 • Na Wydziale Mechatroniki PW na kierunku AiR prowadzone są studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie.

 

 • Tylko na Wydziale Mechatroniki na kierunku AiR studenci mają wybór trzech specjalności:
 • - Automatyka
 • - Robotyka
 • - Informatyka Przemysłowa (systemy informatyczne w automatyce i robotyce)

 

 • Wydział Mechatroniki jest najbardziej interdyscyplinarnym wydziałem na PW. Studenci uzyskują i umieją łączyć wiedzę z zakresu automatyki i robotyki, informatyki, mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, fotoniki, metrologii, diagnostyki. Są dlatego poszukiwanymi i atrakcyjnymi pracownikami dla wszystkich branż przemysłu.

 

 • Program studiów jest konsultowany przez Radę Przemysłowo- Programową, którą tworzą prezesi/dyrektorzy kilkunastu najważniejszych firm związanych z produkcją, projektowaniem i eksploatacją urządzeń i systemów automatyki.

 

 • Program studiów w sposób zrównoważony łączy przygotowanie teoretyczne i praktyczne, przygotowując absolwentów do pracy w przemyśle różnych branż, firmach projektowych, doradczych, inżynierskich z zakresu high –tech, jednostkach naukowych itp.

 

 • Wykładowcami są nie tylko pracownicy uczelni, ale także wybitni fachowcy z przemysłu. Laboratoria IAiR PW są wyposażenie w nowoczesną aparaturę i stale uaktualniane oprogramowanie. Niektóre zajęcia prowadzone są w laboratoriach wiodących firm.

 

 • Studenci mają możliwość:
 • współpracy w zespołach naukowych wykonujących różnorodne projekty badawcze
 • działalności w kołach naukowych istniejących przy Instytucie Automatyki i Robotyki: ROBOMATIC, CYBORG, ….

 

 • Wielu absolwentów zostało laureatami ogólnopolskich konkursów na najlepsze prace dyplomowe i prace doktorskie

 

 • Inżynier, specjalista z zakresu AiR  - to jeden z najbardziej poszukiwanych na rynku zawodów w Polsce i na świecie