Informacje ogólne

D Z I A Ł A L N O Ś Ć     N A U K O W A

 

Kierunki badań naukowych prowadzonych w Instytucie Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej:

Automatyka ciągłych procesów przemysłowych:

 • - teoria sterowania, rozwój nowych algorytmów sterowania i identyfikacji, nowe metody badania stabilności układów
 • - zastosowanie metod sztucznej inteligencji w systemach sterowania
  i nadzorowania procesów,
 • - metody modelowania i symulacji procesów dynamicznych
 • - algorytmy sterowania elementów wykonawczych automatyki
 • - pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne układy pozycjonujące
 • - projektowanie i badanie nowych systemów i urządzeń automatyki
 • - projektowanie i aplikacja przemysłowych układów automatyki, układy automatyki o wysokich wymaganiach jakościowych, układy automatyki dla obiektów nietypowych

 

Robotyka mobilna i przemysłowa:

 • - opis, analiza i optymalizacja działania robotów obejmujące zagadnienia modeli matematycznych kinematyki i dynamiki robotów oraz algorytmów sterowania dla robotów
 • - systemy nawigacji robotów mobilnych
 • - systemy wizyjne robotów, zagadnienia fuzji obrazów
 • - metody i systemy monitorowania środowiska i planowania akcji w czasie rzeczywistym.
 • - konstruowanie robotów mobilnych

 

Diagnostyka procesów przemysłowych i systemów mechatronicznych:

 • - metody detekcji, lokalizacji i identyfikacji uszkodzeń
 • - metody diagnozowania złożonych obiektów dynamicznych
 • - systemy bieżącej diagnostyki procesów przemysłowych
 • - diagnostyka wbudowana systemów mechatronicznych
 • - układy automatyki tolerujące uszkodzenia
 • - bezpieczeństwo układów sterowania

 

Inżynieria biomedyczna:

 • - metody modelowania procesów zachodzących w tętnicach ludzkich
 • - modelowanie zjawisk występujących w układach krążenia
 • - systemy monitorowania i nadzorowania urządzeń wspomagających pracę serca