Informacje ogólne

Instytut Automatyki i Robotyki ściśle współpracował i współpracuje z przemysłem, a także z wieloma organizacjami i instytucjami technicznymi. Typowe formy tej współpracy to: realizacja zlecanych projektów i ekspertyz, doradztwo nau­ko­­we i techniczne oraz udział pracowników Instytutu w radach, ko­mi­­tetach, itp.

Nową formą współpracy jest powołany 27 września 2013 roku Komitet Przemysłowo-Programowy przy Instytucie Automatyki i Robotyki, w skład którego wchodzą przedstawiciele firm: producentów i odbiorców urządzeń i systemów automatyki oraz robotyki oraz firm projektujących i wdrażających systemy sterowania.