Informacje ogólne

Działalność dydaktyczna Instytutu obejmuje:

 • - studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)
 • - studia stacjonarne II stopnia (magisterskie)
 • - studia inżynierskie zaoczne
 • - zaoczne studia inżynierskie na odległość - tzw. studia internetowe
 • - magisterskie zaoczne studia uzupełniające
 • - studia doktoranckie
 • - studia podyplomowe

Na studiach dziennych inżynierskich oraz magisterskich Instytut kształci w ramach kierunku Automatyka i Robotyka w trzech specjalnościach:

 • - Automatyka
 • - Robotyka
 • - Informatyka Przemysłowa

Na studiach inżynierskich zaocznych w ramach kierunku Automatyka i Robotyka prowadzona jest specjalność:

 • - Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Przemysłowych

Na zaocznych studiach inżynierskich na odległość prowadzona jest w ramach kierunku Automatyka i Robotyka (wspólnie z innymi instytutami Wydziału) specjalność:

 • - Informatyka Przemysłowa

Na studiach dziennych i zaocznych Instytut prowadzi szereg przedmiotów o charakterze podstawowym m.in. Podstawy Automatyki, Podstawy Mechaniki Płynów, Elektrotechnika, Zasady Programowania Komputerów oraz przedmioty specjalnościowe m.in. Teoria Sterowania, Cyfrowe Algorytmy Regulacji, Komputerowe Układy Automatyki, Komputerowe Przetwarzanie Sygnałów, Przemysłowe Układy Automatyki, Urządzenia Wykonawcze Automatyki, Pneumotronika, Hydrotronika, Aktuatoryka elektryczna, Zasady Budowy Robotów, Sterowanie i Oprogramowanie Robotów, Sensoryka Robotów, a także oferuje szereg przedmiotów obieralnych m.in. Układy Sterowania Adaptacyjnego, Identyfikacja Obiektów Dynamicznych, Systemy Eksperckie w Automatyce, Sieci Neuronowe, Zastosowanie Logiki Rozmytej, Algorytmy Genetyczne, Podstawy Sztucznej Inteligencji, Modele Neuronowe w Zastosowaniach Przemysłowych, Sterowniki Programowalne, Systemy Sterowania i Monitorowania Procesów Przemysłowych, Sieci Komputerowe, Grafika Komputerowa, Programowanie w języku JAVA.

Instytut dyplomuje rocznie około 60 absolwentów studiów inżynierskich oraz około 50 absolwentów studiów magisterskich, łącząc z reguły prace dyplomowe z wykonywanymi pracami badawczymi.

Tradycją Instytutu jest prowadzenie dostosowanych do aktualnych potrzeb przemysłu i instytucji studiów podyplomowych i kursów kształcenia ustawicznego. Od lat 60-tych prowadzone było Studium Automatyki Przemysłowej, od lat 70 - pierwsze w kraju Studium Robotyki Przemysłowej, zaś w latach 80-tych uruchomiono Studium Sterowania Hydraulicznego Maszyn. Obecnie Instytut organizuje następujące studia podyplomowe-:

Przez wiele lat prowadzone były cieszące się dużym zainteresowaniem kursy kształcenia ustawicznego, łączące profesjonalnie prezentowaną teorię z dużym udziałem zajęć praktycznych. Tematyka zajęć kursowych, prowadzonych w kilkuosobowych grupach szkoleniowych, dostosowana była do potrzeb zlecającej je firmy lub instytucji.

Instytut uczestniczy w prowadzeniu studiów doktoranckich w ramach Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechatroniki. Obecnie badania naukowe z zakresu automatyki i robotyki prowadzi w Instytucie 20 doktorantów.

Instytut jest wyposażony w nowoczesną bazę laboratoryjną przystosowaną do szkolenia w zakresie oferowanych przedmiotów.