Czas trwania

Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku akademickiego, w układzie trzech semestrów - trymestru jesiennego, zimowego i wiosennego. Zajęcia prowadzone są w trakcie 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych: w soboty - w godzinach 10-17, w niedziele - w godzinach 8-16, łącznie - podczas 362 godzin zajęć, w tym godzin przewidzianych na wykonanie projektów i pracy końcowej.     

                                       

  • - Trzy semestry po cztery miesiące – 362 godz;
  • - Zajęcia: soboty w godz. 10–17, niedziele w godz. 8–16.
  • - Program kursu obejmuje 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych co dwa tygodnie oraz pracę dyplomową.