Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Praca końcowa (SP)

Bibliografia

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Praca końcowa
P 100
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska