Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Układy sterowania i napędu elektrycznego

Cel

Nabycie umiejętności projektowania prostych układów zawierających siłowniki elektryczne z napędami wykorzystującymi silniki prądu przemiennego, stałego i silniki krokowe ze szczególnym uwzgl. zabezpieczenia pracy obsługi i urządzeń.

Opis

Podstawowe właściwości elementów napędów elektrycznych.
Elementy układów sterowania.
Projektowanie układów sterowania.
Siłowniki elektryczne.

Wymagania

Podstawowa wiedza z zakresu elektrotechniki, mechaniki, automatyki procesów dyskretnych.

Bibliografia

  1. Sochocki R.: Mikromaszyny elektryczne. Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1996.
  2. Sidorowicz M.: Laboratorium napędu elektrycznego. Wydawnictwa Politechniki warszawskiej, Warszawa 1997.
  3. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  4. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.

Metody oceny

Egzamin pisemny (testowy) i ustny z zakresu wiedzy podanej na wykładzie i umiejętności projektowania.

Zaliczenie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych.

Zaliczenie na podstawie oceny wykonanego projektu.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Podstawowe właściwości elementów napędów elektrycznych Budowa, zasady działania, właściwości użytkowe silników prądu stałego, przemiennego, bezszczotkowych i silników krokowych. Możliwości rozruchu i hamowania w różnych warunkach obciążenia zespołu wykonawczego. Sposoby regulacji prędkości obrotowej. Uproszczony opis dynamiki zespołu wykonawczego. W 5
2 Elementy układów sterowania Elementy układów sterowania silników elektrycznych: transformatory, prostowniki, zasilacze, styczniki, przekaźniki, sensory położenia, prędkości, układy włączania, wyłączania, zmiany prędkości, nawrotu i blokad, przetwornice częstotliwości, sterowniki, zabezpieczenia pracy elektrycznych zespołów wykonawczych W 4
3 Projektowanie układów sterowania Zasady rysowania schematów układów elektrycznych, projektowanie z wykorzystaniem diagramów drogowych i diagramów stanu, realizacja przekaźnikowa i sterownikowa, dobór aparatury, dobór czasów rozruchu, hamowania. W 3
4 Siłowniki elektryczne Elektryczne siłowniki wahliwe, obrotowe, liniowe. Zasada działania, właściwości. Układy i urządzenia sterujące siłownikami elektrycznymi. W 2
5 Badanie właściwości dynamicznych silnika obcowzbudnego jako elementu wykonawczego Badanie charakterystyk mechanicznych, ocena sprawności napędu, ocena sztywności, stałość właściwości w zależności od poziomu wysterowania, stała elektryczna i mechaniczna, ograniczenie wpływu obciążenia na prędkość obrotową. L 2
6 Badanie zespołu silni-ka zmiennego z falownikiem Badanie charakterystyk mechanicznych, ocena sprawności napędu, zakres pracy zespołu – zachowanie dostatecznego momentu obrotowego, sposób wysterowania silnika, regulacja rozruchu i hamowania. L 2
7 Badanie dynamiki silnika z magnesami trwałymi Badanie charakterystyk mechanicznych, sprawności silnika, stałej prędkościowej i momentowej, dynamiki silnika, określenie czasu reakcji napędu z obciążenie i bez, stałe czasowe silnika z magnesami trwałymi. L 2
8 Projekt układu sterowania, blokad i sygnalizacji Założenia ćwiczenia: opis procesu i warunków pracy określonego stanowiska.

Zakres ćwiczenia: opracowanie koncepcji i schematu układu elektrycznego.
P 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska