Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Układy sterowania hydraulicznego i elektrohydraulicznego

Cel

Poznanie budowy i działania podstawowych zespołów funkcjonalnych i układów w urządzeniach i systemach hydraulicznych i elektrohydraulicznych. Nabycie umiejętności projektowania prostych układów hydraulicznych i elektrohydraulicznych.

Opis

Podstawowe określenia, stosowane wielkości i zależności.
Budowa i działanie zespołów zasilających i przygotowania cieczy roboczych.
Napęd hydrauliczny, podstawowe zespoły funkcjonalne i ich właściwości.
Zawory rozdzielające i sterujące natężeniem przepływu.
Elektrohydrauliczne zawory analogowe.
Zasady projektowania układów elektrohydraulicznych.

Wymagania

Znajomość podstawowych zagadnień z mechaniki, elektrotechniki, elektroniki, automatyki i konstrukcji maszyn.

Bibliografia

  1. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  2. Olszewski M. i in.: Podstawy mechatroniki. REA, Warszawa 2006.
  3. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.
  4. Helduser S. Mednis W. Olszewski M.: Elementy i układy hydrauliczne. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2009.

Metody oceny

Egzamin pisemny (testowy) z zakresu materiału omówionego na wykładzie.

Zaliczenie ćwiczeń.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Podstawowe określenia, stosowane wielkości i zależności Układy hydrostatyczne i hydrodynamiczne. Sterowanie dławieniowe i objętościowe (wyporowe). Struktura układu. Stosowane wielkości i zależności. Straty mocy. Symulacja komputerowa. W 2
2 Budowa i działanie zespołów zasilających i przygotowania cieczy roboczych Hydrauliczna stacja zasilająca. Ciecze robocze. Pompy wyporowe – charakterystyki przepływowe. Akumulatory. Zbiorniki. Czystość cieczy roboczej (klasy). Filtry. Osprzęt łączeniowy i pomiarowo – kontrolny. W 2
3 Napęd hydrauliczny, podstawowe zespoły funkcjonalne i ich właściwości Silniki i siłowniki hydrauliczne. Podstawowe obliczenia. Tłumiki. Uszczelnienia. Zawory ciśnieniowe: maksymalne, redukcyjne, różnicowe. Zasady budowy i właściwości. W 2
4 Zawory rozdzielające i sterujące natężeniem przepływu Budowa i charakterystyki zaworów. Sposoby sterowania. Działania przełączające i analogowe. Zawory odcinające. W 2
5 Elektrohydrauliczne zawory analogowe Magnesy proporcjonalne. Budowa i działanie zaworów proporcjonalnych. Serworozdzielacze. Elektronika sterująca. W 2
6 Zasady projektowania układów elektrohydraulicznych Zasady projektowania, budowy i eksploatacji. Przykład realizacji układu elektrohydraulicznego. Analiza układów. Cyklogramy. W 2
7 Laboratorium Dwa, trzygodzinne ćwiczenia dotyczące: zestawienia i badania układu elektrohydraulicznego oraz symulacji komputerowej tego układu. L 6
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska