Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Sensoryka

Cel

Poznanie wybranych zagadnień z zakresu budowy, konstrukcji, zasady działania oraz parametrów użytkowych różnych rodzai sensorów. Poznanie możliwości pomiaru wybranych fizycznych wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi.

Opis

Wprowadzenie.
Klasyfikacja i podział sensorów.
Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, podstawowe informacje.
Zastosowania i porównanie właściwości poznanych sensorów.

Wymagania

Znajomość podstawowych zagadnień z fizyki, elektrotechniki, elektroniki, mechaniki.

Bibliografia

  1. Łapiński M.: Pomiary elektryczne i elektroniczne wielkości nieelektrycznych . WNT, Warszawa 1974.
  2. Kwaśniewski J.: Wprowadzenie do inteligentnych przetworników pomiarowych. WNT, Warszawa 1999.
  3. Turkowski M.: Przemysłowe sensory i przetworniki pomiarowe. Oficyna Wydzwnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2001 (wyd. II).
  4. Olszewski M. i in.: Mechatronika. REA, Warszawa 2002.
  5. Nawrocki W.: Sensory i systemy pomiarowe. Wydawnictwa Politechniki Poznanskiej, Poznań 2006.
  6. Olszewski M. i in.: Urządzenia i systemy mechatroniczne. REA, Warszawa 2009.

Metody oceny

Egzamin pisemny (testowy)

Zaliczenie wykonania ćwiczeń laboratoryjnych, sprawdzian końcowy.

Prowadzący

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie Podstawowe pojęcia i definicje, sensor (czujnik), urządzenie pierwotne, urządzenie wtórne, czujnik inteligentny, układy przetwarzania. Obszary przetwarzania informacji, postacie energii sygnałów wejściowych i wyjściowych. Pomiary jedno- i wieloparametrowe. W 2
2 Klasyfikacja i podział sensorów Sensory mechaniczne, termiczne, biochemiczne i chemiczne, magnetyczne, radiacyjne – zasada działania, obszary zastosowań. W 1
3 Pomiar wielkości nieelektrycznych metodami elektrycznymi, podstawowe informacje Sensory o sygnale wyjściowym w postaci parametru obwodu elektrycznego lub wielkości elektrycznej. Sensory parametryczne: rezystancyjne, konduktometryczne, indukcyjne indukcyjności własnej i wzajemnej, pojemnościowe, magnetosprężyste. Sensory generacyjne: termoelektryczne, elektrodynamiczne, elektrochemiczne, piezoelektryczne, fotoelektryczne, jonizacyjne. W 5
4 Zastosowania i porównanie własciwości poznanych sensorów Właściwości pomiarowe różnych sensorów stosowanych do pomiaru wybranych wielkości fizycznych np. temperatury, ciśnienia, przepływu cieczy, poziomu, położenia, przemieszczenia. W 2
5 Sensory indukcyjne Badanie właściwości, warunków pracy i kryteriów oceny jakości liniowo zmiennego transformatora różnicowego (LVDT).
L 2
6 sensor elektrochemiczny Zastosowanie sensora elektrochemicznego w pomiarze pH. L 1
7 Sensory położenia Resolwer jako czujnik położenia i przemieszczeń.
L 2
8 Tensometry Zastosowanie tensometrów półprzewodnikowych do pomiaru ciśnień.
L 1
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska