Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

dr inż. Jerzy Szaciłło-Kosowski

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska