Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

dr inż. WieńczysławJacek Kościelny

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska