Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Przedmioty programu studiów są przedmiotami podstawy programowej 311[50] nauczania zawodu technik mechatronik, zgodnie z Rozporządzeniem ministra edukacji narodowej.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska