Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Warunki uczestnictwa

  • ukończenie studiów wyższych na poziomie magisterskim, inżynierskim lub licencjackim,
  • termin zgłoszenia – corocznie, do 1. października,
  • wypełnienie formularza zgłoszenia uczestnictwa,
  • wniesienie opłaty – jedynie 5.500 PLN dzięki współfinansowaniu projektu modernizacji studiów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
  • przyjmowanie według kolejności zgłoszeń.
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska