Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Czas trwania

Program studiów realizowany jest w ciągu jednego roku akademickiego, w układzie trzech semestrów - trymestru jesiennego, zimowego i wiosennego. Zajęcia prowadzone są w trakcie 16 zjazdów sobotnio-niedzielnych: w soboty - w godzinach 10-17, w niedziele - w godzinach 8-16, łącznie - podczas 362 godzin zajęć, w tym godzin przewidzianych na wykonanie projektów i pracy końcowej.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska