Oferta dydaktyczna IAiR

Edycje studiów

Warunkiem zapisania się jest pobranie pliku zgłoszenia, jego wypełnienie i złożenie w Instytucie Automatyki i Robotyki. Osoba zgłaszająca musi opłacić przynajmniej jedną ratę za studia.

Opłata

Promocyjna opłata za Studia wynosi 7500 PLN.
Opłata może być dokonana w dwóch ratach:
płatne na początku I i II semestru.

Do pobrania

Warunki przyjęcia

O przyjęciu na studia na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów będzie uruchomiona jeżeli zapisze się na nią liczba osób zapewniająca rentowność studiów. W przypadku nieuruchomienia edycji studiów opłaty w wartości nominalnej będą zwrócone osobom, które się na nią zapisały.
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska