Oferta dydaktyczna IAiR

Zasady naboru

Uczestnikiem studiów może być osoba, która jest absolwentem studiów I stopnia (inżynierskich, licencjackich) lub studiów II stopnia (magisterskich).

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • imię i nazwisko,
  • adres korespondencyjny
  • ewentualnie telefon oraz e-mail,
  • potwierdzoną kopię dyplomu studiów wyższych,
  • zobowiązanie dokonania wpłaty za uczestnictwo w studium.

Kandydat powinien wypełnić i złożyć w Instytucie Automatyki i Robotyki zgłoszenie na druku wg stosownego formularza zgłoszenia (dokumenty do pobrania w zakładce Zapisy).

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska