Oferta dydaktyczna IAiR

Instytut Automatyki i Robotyki, Wydział Mechatroniki

Adres

02-525 Warszawa
ul. Św. Andrzeja Boboli 8,
tel.: (22) 234 85 55
fax: (22) 849 03 98

Zgłoszenia

Elżbieta Boniecka, pok. 253
tel.: (22) 234 85 55
e-mail: iair.podyplom@pw.edu.pl

Kierownik

dr hab. inż. Radosław Pytlak, prof. PW
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska