Oferta dydaktyczna IAiR

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie wiedzy i doświadczenia, które umożliwiłyby właściwe wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania poprzez integrację procesów organizacji z systemem informatycznym w wyniku:

  • opisania procesów biznesowych organizacji
  • re-engineeringu procesów biznesowych
  • wyboru strategii informatyzacji organizacji na podstawie analizy procesów biznesowych oraz metod typu ‘Value Engineering’
  • właściwego wykorzystania zasobów organizacji poprzez informacyjne wsparcie procesów planowania, produkcyjnych i logistycznych
  • optymalizacji procesów łańcucha dostaw
  • analizy procesów łańcucha dostaw z wykorzystaniem narzędzi Business Intelligence

Zajęcia na studiach podyplomowych będą prowadzone zarówno przez nauczycieli akademickich (mających również doświadczenie przy prowadzeniu projektów biznesowych) jak i przez menadżerów i konsultantów wdrażających informatyczne systemy zarządzania, w szczególności systemy SAP i Microsoft Dynamics-AX – liderów na rynku informatycznych systemów zarządzania.

Studia skierowane są do ludzi o szerokim spectrum wykształcenia i doświadczenia zawodowego. Szczególny nacisk będzie położony na podejście systemowe do zarządzania organizacją polegające na zarządzaniu jej procesami. Jednym z elementów takiego podejścia jest adekwatne opisanie procesów łańcucha dostaw (wykorzystując w tym celu również modelowanie dynamiczne) oraz zastosowanie harmonogramowania do optymalnego zarządzania podprocesów łańcucha dostaw – pominięcie obu tych elementów jest przyczyną wielu nieudanych wdrożeń systemów zarządzania.

Laboratoria prowadzone są z wykorzystaniem aplikacji komputerowych opracowanych przez firmy:

Dla kogo studia są przeznaczone?

Studia przeznaczone są dla osób, które w swojej profesji związane są z wdrażaniem oraz eksploatacją informatycznych systemów zarządzania. Przede wszystkim jest adresowane do osób, które odpowiedzialne są za właściwe wykorzystanie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie w przedsiębiorstwie.

Program studiów podyplomowych został opracowany przy założeniu braku wcześniej nabytej wiedzy uczestników studiów w zakresie optymalizacji i technik harmonogramowania, aczkolwiek absolwenci kierunków Matematyka, Informatyka, Automatyka i Robotyka znajdą szereg nowych zastosowań optymalizacji w zarządzaniu procesów łańcucha dostaw.

Czas trwania

2 semestry – 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2 tygodnie.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska