Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Edycje studiów

Początek najbliższej edycji studiów: października 2014

Warunki przyjęcia

Warunkiem zapisania się jest pobranie pliku zgłoszenia, jego wypełnienie i złożenie w Instytucie Automatyki i Robotyki. Osoba zgłaszająca musi opłacić przynajmniej jedną ratę za studia.

O przyjęciu na studia decyduje kolejność zgłoszeń. Edycja studiów będzie uruchomiona jeżeli zapisze się na nią liczba osób zapewniająca rentowność studiów. W przypadku nieuruchomienia edycji studiów opłaty w wartości nominalnej będą zwrócone osobom, które się na nią zapisały.

Proponowane czesne za dwa semestry: 6000,-zł

Do pobrania

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska