Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Rok akademicki 2018/19

Zjazd Semestr zimowy Zjazd Semestr letni
1.13 – 14.10.2018 r. 8.02 – 03.03.2019 r.
2.27 – 28.10.2018 r. 9.16 – 17.03.2019 r.
3.17 – 18.11.2018 r. 10.30 – 31.03.2019 r.
4.15 – 16.12.2018 r. 11.13 – 14.04.2019 r.
5.19 – 20.01.2019 r. 12.11 – 12.05.2019 r.
6.09 – 10.02.2019 r. 13.25 – 26.05.2019 r.
7.23 – 24.02.2019.r. 14.08 – 09.06.2019 r.

Zajęcia odbywają się w soboty w godz. 11.15 – 18 i w niedziele w godz. 8.30 – 15.

Miejsce zajęć – Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej: sala 344 – wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe w laboratoriach IAiR PW.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska