Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Projekt-praca dyplomowa (SP-IP)

Bibliografia

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Projekt-praca dyplomowa
P 40
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska