Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy Wspierania Projektowania i Wytwarzania CAx (SP-IP)

fakultatywny ograniczonego wyboru

Cel

Znajomość najważniejszych cech funkcjonalnych wsp. systemów projektowania i wytwarzania. Umiejętność wykorzystania sys. CAD do modelowania złożonych brył i powierzchni swobodnych, symulacji i generowania ruchów robota przemysłowego.

Opis

Przegląd możliwości systemów komputerowo wspomaganego projektowania CAD. Wymiana danych i współpraca programów CAD z innymi systemami i modułami. Przegląd możliwości systemów komputerowo wspomaganego wytwarzania

Wymagania

Podstawy grafiki inżynierskiej i zasad konstruowania.

Bibliografia

  1. Babiuch M.: SolidWorks 2006 w praktyce. Helion 2007.
  2. Wyleżoł M.: CATIA. Podstawy modelowania powierzchniowego i hybrydowego. Helion 2003.
  3. Augustyn, K.: EdgeCAM. Komputerowe wspomaganie wytwarzania. Wyd. II, Helion 2007.

Metody oceny

Wykład: Obecność, zaliczenie pisemne.
Laboratorium: Obecność i aktywność podczas zajęć.

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Przegląd możliwości systemów komputerowo wspomaganego projektowania CAD Tworzenie i edycja krzywych 2D i 3D; zasady reprezentacji NURBS. Modelowanie i edycja powierzchni swobodnych. Narzędzia analizy krzywych i powierzchni. Tworzenie brył CSG. Modelowanie powierzchni subdivision. Siatkowa reprezentacja brył i powierzchni. Rendering i animacja zamodelowanych obiektów. Przegląd komercyjnych systemów CAD klasy najwyższej i średniej. W 3
2 Wymiana danych i współpraca programów CAD z innymi systemami i modułami Standardy wymiany danych: DWG/DXF, IGES, STEP, STL, inne. Jądra modelowania ACIS i Parasolid. Moduły szybkiego prototypowania i inżynierii odwrotnej, obsługa skanerów 3D i drukarek 3D. Zasady wykorzystania języków skryptowych. Współpraca z generatorami grafiki, systemami CAE oraz systemami PDM/PLM. W 2
3 Przegląd możliwości systemów komputerowo wspomaganego wytwarzania Układy sterowania CNC obrabiarek i robotów przemysłowych. G-kod, interpolacja liniowa, kołowa i spline (NURBS). CAM: inteligentna obróbka zgrubna i zaawansowana obróbka wykańczająca. Generowanie toru narzędzia w 2.5 i 3 osiach; obróbka kieszeni i profili, grawerowanie. Zasady i uwarunkowania ruchów narzędzia w 4-, 5- i 6 osiach. Dobór narzędzi, kontrola kolizji, symulacja obróbki, symulacja ruchów robota. Postprocesory i ich generowanie. W 3
1 Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Rhinoceros Modelowanie krzywych; korzystanie z reprezentacji z użyciem punktów kontrolnych lub węzłów interpolacji. Narzucanie ciągłości G0, G1 i G2 na połączeniach krzywych. Analiza krzywizny i promienia krzywizny. Narzędzia edycji krzywych: przycinanie, wydłużanie, zmiana stopnia krzywej, dodawanie/usuwanie węzłów i punktów kontrolnych. L 2
2 Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Rhinoceros Modelowanie powierzchni na podstawie krzywych: powierzchnie obrotowe, sweeping i lofting Definiowanie i edycja powierzchni swobodnych za pomocą siatki punktów kontrolnych lub węzłów interpolacji. Inne narzędzia edycji powierzchni: zaokrąglenia i blending, przycinanie itp. Metody analizy powierzchni: \"zebra\", mapy krzywizny. Efekt końcowy ćwiczenia: utworzenie modelu 3D i eksport w formacie IGES. L 2
3 Generowanie ruchów robota FANUC Zasady użytkowania Roboguide - oprogramowania do symulacji ruchów robota FANUC. Import modelu 3D z ćwiczenia 2, pobranie modelu robota, zamodelowanie przestrzeni roboczej, zdefiniowanie wymagań dotyczących procesu dla tego modelu i wykorzystanie opcji \"Cad-to-Path Programming\" do wygenerowania ścieżki ramienia robota, połączonego z wykrywaniem kolizji. Efekt końcowy ćwiczenia: rzeczywista realizacja zasymulowanych ruchów robota w laboratorium robotów FANUC. L 3
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska