Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Informatyczne systemy zarządzania (SP-IP)

Cel

Wprowadzenie do modelowania procesów biznesowych. Omówienie systemów klasy ERP oraz sposobów ich wdrożenia w oparciu o mapę procesów. Przedstawienie roli harmonogramowania procesów w ramach systemów ERP. Zaznajomienie z wybranym systemem

Opis

Strategia informatyzacji organizacji. Systemy klasy MRP II. Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw. Modelowanie procesów organizacji. Wprowadzenie do planowania i harmonogramowania procesów

Wymagania

Metody numeryczne, podstawy systemów baz danych, sterowanie procesami dyskretnymi.

Bibliografia

  1. Bubnicki, Z. – Podstawy informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 1993.
  2. Kubiak, B.F. - Strategia Informatyzacji Współczesnej Organizacji, Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Gdańsk 2003.
  3. Wight, O.W. – Manufacturing Resource Planning: MRP II. Unlocking America’s Productivity Potential, The Oliver Wight Companies, 1984
  4. Sterman, I. – Systems Dynamics, McGraw Hill 2001.

Metody oceny

Wykład: zaliczenie wykładu na podstawie egzaminu
Laboratorium: na podstawie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych.

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Strategia informatyzacji organizacji Określanie strategii rozwoju organizacji i systemu informacyjnego. Wybrane modele strategicznych systemów informacyjnych: analiza strukturalna Portera, łańcuch wartości Portera. Koncepcja Zintegrowanego Systemu Informacyjnego. W 2
2 Systemy klasy MRP II Opracowanie planu produkcyjnego na podstawie planu biznesowego: planowanie sprzedaży i planu operacyjnego przedsiębiorstwa; planowanie wykorzystania zasobów; określenie głównego harmonogramu; przygotowanie szczegółowego zapotrzebowania na materiały (MRP); przygotowanie szczegółowego planu wykorzystania zasobów (CRP); określenie szczegółowego harmonogramu produkcji. Wykonanie planu produkcji i realizacja sprzężenia zwrotnego. W 2
3 Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem dostaw Etapy integracji systemów zarządzania: integracja wewnętrzna; integracja zewnętrzna. Zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez zarządzanie jego procesami biznesowymi. Systemy zarządzania Just-In-Time. W 2
4 Modelowanie procesów organizacji Podstawy modelowania procesów organizacji: modele statyczne i dynamiczne Forrestera. Modelowanie procesów biznesowych w architekturze ARIS. Podstawowe typu obiektów i relacji w perspektywach: organizacji, funkcji i procesów. W 2
5 Wprowadzenie do planowania i harmonogramowania procesów Planowanie a harmonogramowanie. Role planowania i harmonogramowania w działaniu przedsiębiorstwa. Modele procesów produkcji. Metoda ścieżki krytycznej. Metoda PERT. Harmonogramowanie pracy maszyn. Harmonogramowanie działań przy ograniczonych zasobach. Zarządzanie zleceniami produkcyjnymi i wykonaniem produkcji w systemach MES. Zarządzanie wydajnością produkcji w systemach MES. W 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska