Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy DCS (SP-IP)

Cel

Znajomość różnych rozwiązań systemów klasy DCS (struktur, stacji procesowych, operatorskich i inżynierskich). Umiejętność aplikacji systemów DCS do sterowania i do nadzorowania procesów przemysłowych.

Opis

Struktury systemów. Stacje procesowe. Stacje operatorskie i inżynierskie. Kierunki rozwoju

Wymagania

Wymagana podstawowa znajomość zagadnień automatyki i informatyki. Znajomość treści programowych z przedmiotów: systemy operacyjne, sieci komputerowe, sieci przemysłowe i inteligentne urządzenia polowe, programowanie sterowników PLC, systemy SCADA.

Bibliografia

  1. Materiały wykładowe w formie prezentacji.
  2. Katalogi firmowe poszczególnych systemów
  3. Strony internetowe dostawców oprogramowania i sprzętu (producentów, dystrybutorów oraz ewentualnie integratorów)

Metody oceny

Wykład: Zaliczenie wykładu na podstawie testu
Laboratorium: Zaliczenie laboratorium na podstawie zrealizowanej aplikacji systemu DCS

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie Struktury funkcjonalne komputerowych systemów automatyki. Struktury sprzętowe - klasyfikacja. Charakterystyka systemów: DCS, hybrydowych, SCADA + PLC/regulatory, softcontrol. W 1
2 Struktury systemów Przegląd struktur systemów DCS, rozwiązania sieciowe, redundancje W 1
3 Stacje procesowe Przegląd stacji procesowych: funkcje, struktury sprzętowe, redundancje, oprogramowanie W 1
4 Stacje operatorskie i inżynierskie Przegląd stacji operatorskich i inżynierskich w systemach DCS: funkcje, rozwiązania sprzętowe, redundancje, oprogramowanie W 1
5 Kierunki rozwoju Nowe funkcje systemów DCS, zaawansowane algorytmy sterowania i diagnostyka w systemach DCS. Kierunki rozwoju. W 1
1 Opracowanie i realizacja małej aplikacji systemu DCS Opracowanie aplikacji wybranego systemu DCS dla wybranego stanowiska laboratoryjnego oraz badanie systemu. Do dyspozycji są systemy: DeltaV firmy Emerson, Industrial IT firmy ABB oraz Ovation firmy Emerson oraz dwa stanowiska laboratoryjne: zespół 3 zbiorników oraz stanowisko ze zbiornikiem walczakowym. L 10
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska