Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Technologie i bezpieczeństwo w internecie (SP-IP)

Cel

Znajomość podstawowych typów aplikacji sieciowych oraz technologii wykorzystywanych przy ich tworzeniu. Podstawy technik sieci WEB 2.0. Zagrożenia w sieci internet, typy ataków i ochrona przed nimi.

Opis

Podstawy kryptografii - szyfry symetryczne i asymetryczne, zastosowania. Zabezpieczanie sieci - konfiguracja zapór, tunele. Ataki na sieci komputerowe. Aplikacje sieciowe - podstawy. Programowanie niskopoziomowe gniazd TCP / IP. Aplikacje sieciowe – rozwiązania. Wstęp do tworzenia aplikacji internetowych.

Wymagania

Znajomość podstaw informatyki oraz podstaw technik sieciowych.

Bibliografia

  1. S. Holzner: „Ajax – Biblia”, Helion 2008
  2. D. Lane, H. Williams: „PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, Helion 2007.
  3. P. Frankowski, M. Szumański: „Joomla! Podręcznik administratora systemu”, Helion 2008

Metody oceny

Zaliczenie na podstawie testu końcowego

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie Aplikacje sieciowe – podział, typy, przykłady. Typowe zastosowania aplikacji sieciowych – systemy baz danych, CMS, dostęp do lokalnych systemów informatycznych poprzez internet. W 1
2 Zabezpieczanie sieci Podstawowe informacje o sieciowych systemach operacyjnych. Omówienie głównych usług - udostępnianie plików, drukarek i innych zasobów. Zarządzanie uprawnieniami. Metody zabezpieczeń sieci komputerowych. Podstawy kryptografii. Szyfry symetryczne i asymetryczne, klucz prywatny i publiczny. Uwierzytelnianie w sieciach bez konieczności przesyłania hasła. Kerberos. Sieci prywatne – VPN. W 2
3 Ataki na sieci komputerowe Typy ataków i zabezpieczenia przed nimi. Konfiguracja firewall-a, oprogramowanie antywirusowe i antyszpiegowskie. W 1
4 Aplikacje sieciowe - podstawy Podstawowe technologie stosowane w budowaniu aplikacji sieciowych. Techniki po stronie serwera: PHP, ASP, JSP. Strony statyczne vs dynamiczne. JavaScript i jego zastosowania. AJAX. Przykładowa platforma aplikacji sieciowych – LAMP. W 2
5 Aplikacje sieciowe – rozwiązania Przykłady aplikacji sieciowych – system zarządzania treścią (CMS), aplikacje „cienkiego klienta” Google Desktop, WebMail, zarządzanie i prowadzenie projektów. W 1
1 Konfiguracja i zabezpieczanie CMS Instalacja, konfiguracja i obsługa wybranego systemu CMS. Zabezpieczenia w systemie – szyfrowanie połączenia, logi, kopie bezpieczeństwa. Rozszerzanie funkcjonalności CMS – własne moduły. L 3
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska