Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Sieci komputerowe (SP-IP)

Cel

Znajomość zasad działania, możliwości i ograniczeń sieci komputerowych. Umiejętności analizy, doboru i projektowania systemów sieciowych. Podstawy administracji serwerami typowych usług sieciowych

Opis

Historia sieci. Fizyczne nośniki informacji w sieciach komputerowych. Techniki przesyłania informacji na odległość. Sieć Ethernet. Protokół TCP/IP - adresowanie, poszukiwanie drogi, automatyczna rekonfiguracja sieci. Porty sieciowe. Protokoły sieciowe wyższych warstw. Konfiguracja serwera sieciowego

Wymagania

Znajomość podstaw informatyki.

Bibliografia

  1. Marcin Świątelski: Po prostu sieci komputerowe, Helion, Czerwiec 2004
  2. Bruce S. Davie, Michael Todd Peterson: Sieci komputerowe. Podejście systemowe (Computer Networks. A Systems Approach), Nakom Sp. z o.o., 2000
  3. Karol Krysiak: Sieci komputerowe. Kompendium. Helion, Październik 2005

Metody oceny

Egzamin

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie Historia sieci komputerowych. Model warstwowy sieci - przyczyny jego powstania i główne zalety. Podział sieci komputerowych, podstawowe topologie. Wykorzystywane nośniki – łącza miedziane, optyczne, bezprzewodowe. Łączenie nośników energii i różnych typów sygnałów (ADSL, sieci energetyczne, sieci przemysłowe. W 2
2 Sieć Ethernet Przykład pełnej definicji standardu sieci. Realizacje fizyczne. Kiedy wybrać którą z opcji? Protokół. Sposoby adresowania. Ramka i jej zawartość. Podstawowe urządzenia w sieci Ethernet. W 1
3 Protokół TCP/IP Omówienie protokołu TCP/IP. Metody i rodzaje adresowania, routing - rodzaje i zasady działania. Kapsułkowanie i enkapsulacja. Adresowanie globalne vs maskowanie. Przyszłość protokołu TCP/IP. W 2
4 Protokoły sieciowe wyższych warstw Protokoły HTTP, FTP, DHCP, DNS, MAIL, SSH / SCP, współdzielenie plików i drukarek, domeny i LDAP. Przykłady implementacji W 3
5 Konfiguracja serwera sieciowego Przykłady konfiguracji serwera opartego na systemie Linux w typowych zastosowaniach - serwer sieci SOHO, serwer WWW, centralny serwer grupy roboczej. W 2
1 Budowa i konfiguracja sieci lokalnej Sieć Ethernet oparta na skrętce – budowa. Zaciskanie kabli, łączenie gniazdek, połączenia. Podstawowa diagnostyka sieci lokalnej. Konfiguracja komputerów – system Windows i Linux. Konfiguracja przełącznika, bramki, maskowanie adresów L 2
2 Konfiguracja serwera domeny Konfiguracja serwera domeny Windows - Windows 2008 Server Edition. L 1
3 Konfiguracja serwera SOHO Przykłady konfiguracji serwera opartego na systemie Linux w typowych zastosowaniach - serwer WWW (Apache), serwer baz danych (MySQL), serwer pocztowy (postfix), centralny serwer grupy roboczej. Zdalny dostęp i administracja serwera. L 2
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska