Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Podstawy systemów bazodanowych (SP-IP)

Cel

Wprowadzenie do projektowania systemów bazodanowych: modelowanie koncepcyjne, struktura relacyjnych baz danych, interfejsy. Ogólna architektura systemów bazodanowych. Administrowanie systemami bazodanowymi. Analiza danych.

Opis

Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia. Koncepcyjne modelowanie danych. Relacyjny model danych. Strukturalny język zapytań SQL. Projektowanie i zarządzanie bazą danych. Przemysłowe bazy danych procesowych jako hurtownie danych.

Wymagania

Podstawowa znajomość obsługi komputerów.

Bibliografia

  1. Shamkant B. Navathe, Ramez Elmasri: „Wprowadzenie do systemów baz danych”, Helion, 2004
  2. „Systemy baz danych - projektowanie, wdrażanie i zarządzanie w praktyce”, Tom 1 i 2, Read Me, 2004
  3. Paul Beynon-Davies: „Systemy baz danych”, WNT, 2003
  4. Hugh E. Williams, David Lane: “PHP i MySQL. Aplikacje bazodanowe”, Helion, 2004
  5. Joseph Schmuller: „UML dla każdego”, Helion, 2003

Metody oceny

Laboratorium: Ocena realizacji postawionego zadania. Waga: 0.5 oceny końcowej.
Projekt: Ocena wykonanego zadania projektowego. Waga: 0.5 oceny końcowej.

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia Baza danych oraz system zarządzania bazą danych - podstawowe pojęcia, właściwości, klasyfikacja. Architektura systemów bazodanowych: model danych, architektura trójwarstwowa i niezależność danych, system zarządzania bazami danych. Wyróżnienie miejsca składowania danych, interfejsów dostępowych oraz interfejsów użytkownika. Perspektywy i procedury składowane. Transakcje. W 2
2 Koncepcyjne modelowanie danych Elementy analizy biznesowej problemu. Zagadnienie tworzenia koncepcyj-nego modelu danych. Wyróżnienie obiektów i łączących ich zależności. Tworzenie modelu związków encji (ER i EER). Omówienie pojęć: encje, atrybuty, klucze, związki, ograniczenia. W 3
3 Relacyjny model danych Omówienie relacyjnego modelu danych. Podstawowe pojęcia: relacje, więzy integralności. Metody odwzorowania modelu związków encji w model relacyjny. Utworzenie fizycznego modelu danych. Język DDL. W 2
4 Strukturalny język zapytań SQL Definicje i typy danych. Składnia języka. Podstawowe rodzaje zapytań z zakresu manipulowania (dodawania, usuwania, przeszukiwania i aktualizacji) danymi. Właściwości i ograniczenia języka SQL. Język QBE. Rozszerzenia języka SQL w zakresie przetwarzania szeregów czasowych. W 3
5 Projektowanie baz danych Podstawowe zasady projektowania. Omówienie postaci normalnych oraz zasad normalizacja bazy danych. W 1
6 Przemysłowe bazy danych procesowych jako hurtownie danych Krótkie przedstawienie przykładowych rozwiązań przemysłowych baz danych przystosowanych do przechowywania informacji w postaci szeregów czasowych. Przykłady realizacji hurtowni danych w oparciu o takie systemy. Metody dostępu do danych realizowane w tych systemach. W 1
1 Prezentacja przykładowej aplikacji bazodanowej Omówienie przykładowej aplikacji systemu bazodanowego wraz z interfejsem użytkownika: analiza problemu, przypadki użycia, model danych, projekt bazy danych, projekt i realizacja interfejsów użytkownika, raportowanie L 1
2 Formułowanie zapytań Ćwiczenie z zakresu tworzenia zapytań SQL w celu analizy danych zapisanych w bazie. Przykład analizy danych szeregów czasowych. L 2
1 Analiza Analiza problemu: wydzielenie obiektów danych oraz wzajemnych relacji pomiędzy nimi, opis funkcjonalności. Opracowanie modelu związków encji. P 2
2 Projekt bazy danych Projekt relacyjnej bazy danych. P 2
3 Projekt interfejsów Projekt interfejsów dostępowych do danych wraz z systemem raportów. P 1
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska