Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Systemy operacyjne (SP-IP)

Cel

Umiejętność doboru, instalacji, konfiguracji i utrzymania nowoczesnych systemów operacyjnych. Podstawowa wiedza o mechanizmach wewnętrznych systemów operacyjnych, systemach plików, zarządzaniu pamięcią i zabezpieczaniu systemu.

Opis

Podstawowe informacje o systemie operacyjnym
Budowa wewnętrzna systemu operacyjnego
Obsługa urządzeń zewnętrznych
Rozwiązania rynkowe

Wymagania

Brak specjalnych wymagań

Bibliografia

  1. A. Silberschatz, P.Galvin, Podstawy systemów operacyjnych, WNT 2000
  2. P. Norton, H.Hahn, Petera Nortona przewodnik po Unix-ie, Wydawnictwo PLJ 1993
  3. William Stallings, Organizacja i architektura systemu komputerowego - projektowanie systemu a jego wydajność, WNT 2000

Metody oceny

Zaliczenie na podstawie testu końcowego

Szczegółowy rozkład zajęć

Nr Temat Opis Wymiar
1 Podstawowe informacje o systemie operacyjnym Co to jest system operacyjny? Funkcje, budowa i podział systemów operacyjnych W 1
2 Budowa wewnętrzna systemu operacyjnego Zarządzanie pamięcią. Techniki tworzenia pamięci stronicowanych i wirtualnych. Przydział pamięci i jej ochrona. Zarządzanie czasem procesora – pojęcie procesu i wątki. Podział czasu procesora, synchronizacja, algorytmy stosowane w systemach klasycznych i czasu rzeczywistego W 3
3 Obsługa urządzeń zewnętrznych Systemy plików – budowa i właściwości, przegląd rozwiązań. Koncepcja driver-ów i przykłady jej zastosowań W 1
4 Rozwiązania rynkowe Przegląd istniejących rozwiązań systemów operacyjnych – rodzina Windows, Unix / Linux, MacOS. Przykładowe systemy czasu rzeczywistego. Przykładowa konfiguracja systemu – Linux lub Windows W 2
1 Instalacja i konfiguracja systemu operacyjnego Laboratorium wariantowe – instalacja, konfiguracja, zabezpieczenie oraz uruchomienie podstawowych usług dla wybranego przez studenta przypadku:
  • systemu Windows jako stacja robocza
  • systemu Windows jako serwer sieciowy
  • systemu Linux jako serwer sieciowy.
L 3
Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska