Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Czas trwania

2 semestry – 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych co 2 tygodnie.

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Mechartoniki Politechniki Warszawskiej (ul. Św. A. Boboli 8).

Program studiów obejmuje 250 godzin zajęć (w tym projekt dyplomowy) i trwa dwa semestry. Zajęcia podzielone są na przedmioty. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, zajęć laboratoryjnych i projektowych.

W każdym z semestrów organizowane są dwa egzaminy, na dwóch końcowych zjazdach.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska