Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Cel studiów

Studia pozwalają poznać współczesne technologie informatyczne oraz rozwiązania zaawansowanych systemów informatycznych, przeznaczonych do sterowania, monitorowania procesami oraz zarządzania produkcją, a także zdobyć dobrą orientację w zakresie projektowania, wdrażania i eksploatacji tej klasy systemów. W szczególności zapewniają poznanie:

  • systemów operacyjnych, baz danych, sieci komputerowych i przemysłowych, technologii i bezpieczeństwa w Internecie, zasad prowadzenia projektu informatycznego
  • inteligentnych urządzeń polowych, sterowników PLC, systemów SCADA i DCS
  • informatycznych systemów zarządzania
  • technik sztucznej inteligencji: sieci neuronowych, logiki rozmytej, algorytmów genetycznych
  • podstawy modelowania procesów i innych wybranych przez Słuchaczy zagadnień.

Absolwent Studiów posiądzie kwalifikacje potrzebne do: formułowania założeń i wymagań, oceny i porównywania ofert, nadzoru i oceny wdrożeń oraz udziału w zespołach realizujących wdrożenia i zespołach projektujących systemy informatyczne przeznaczone do sterowania, monitorowania i zarządzania produkcji.

Na rynku zarówno europejskim jak i krajowym odczuwa się bardzo duży niedostatek specjalistów o takim profilu. Zapotrzebowanie na nich potwierdzają zarówno ogłoszenia zamieszczane w prasie, oferujące pracę w tym zakresie na bardzo korzystnych warunkach, jak też opinie specjalistów od rynku pracy. Brak fachowców o tak niezbędnych kwalifikacjach dla gospodarki opartej na wiedzy zagraża istotnym spowolnieniem jej rozwoju. Z drugiej strony absolwenci Studium uzyskają kwalifikacje gwarantujące im atrakcyjną merytorycznie i finansowo pracę.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska