Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Zasady naboru

Kandydaci rejestrują się przez system rekrutacji PW dostępny pod adresem:
https://rekrutacja.pw.edu.pl/index/welcome

Po zarejestrowaniu się kandydat musi wydrukować z systemu rekrutacji "Wniosek o przyjęcie na Studia Podyplomowe" i po podpisaniu dostarczyć go do Sekretariaru Studiów Podyplomowych.

Opłata

Opłaty za studia wnoszone są na indywidualne konta uczestników. Numer konta można uzyskać w systemie USOS po dokonaniu rejestracji.

Faktury VAT będą wystawiane niezwłocznie po wpłacie całości lub części czesnego za studia podyplomowe, wyłącznie po złożeniu przez studenta studiów podyplomowych stosownego wniosku.

Faktura wystawiana jest wyłącznie po dokonaniu zapłaty.

Przed dokonaniem wpłaty możliwe jest jedynie wystawienie faktury proforma.

Dla firm/instytucji, które opłaciły studentowi koszty nauki, wystawiamy faktury VAT po wypełnieniu formularza zgodnie z Załącznikiem nr 1 do wniosku o wystawienie o faktury VAT.
Wypełnione dokumenty należy przesyłać pocztą lub mailowo (zeskanowany dokument z podpisami i pieczątkami) na adres poniżej:

Dział Finansowo-Księgowy, pok. 251
Instytut Automatyki i Robotyki PW
Wydział Mechatroniki Politechnika Warszawska
ul. św. A. Boboli 8
02-525 Warszawa
tel. 22 234 85 73
e-mail: i.trendak@mchtr.pw.edu.pl

Do pobrania

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska