Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Zapisy

Zgłoszenia na Studia Podyplomowe należy składać w sekretariacie Studiów Podyplomowych Automatyka lub w sekretariacie Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej. Elektroniczny formularz zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej, można go także otrzymać w sekretariacie Studiów.

Pierwsze zajęcia na Studiach odbywają się w październiku.

Przyjmuje się, że Studia są uruchamiane gdy zgłosi się co najmniej 12 osób.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska