Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Świadectwo ukończenia Studiów

Uczestnicy Studiów po ukończeniu Studiów otrzymują świadectwo Politechniki Warszawskiej ukończenia Studiów Podyplomowych Automatyka.

Warunkiem ukończenia Studiów jest zdanie egzaminów z wszystkich przedmiotów wykładowych kończących się egzaminem, zaliczenie pozostałych przedmiotów (wykładów, laboratoriów, zajęć projektowych) oraz wykonanie pracy końcowej i jej obrona.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska