Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Ramowy program kształcenia na Studiach

Zajęcia na Studiach odbywają się wg ramowego programu kształcenia. Program ten na życzenie słuchaczy może być zmieniany stosownie do ich potrzeb.

Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin
Wykłady Laboratoria
SEMESTR ZIMOWY
1.Automatyka procesów ciągłych15e6
2.Automatyka procesów dyskretnych13e6
3.Urządzenia pomiarowe automatyki15e9
4.Regulatory przemysłowe 56
5.Sterowniki programowalne PLC 49
6.Zespoły wykonawcze automatyki12e6
Razem6442
SEMESTR LETNI
1.Sieci w systemach automatyki9e4
2.Języki programowania sterowników przemysłowych36
3.Zastosowanie logiki rozmytej w automatyce63
4.Sieci neuronowe w automatyce63
5.Struktury i algorytmy sterowania procesów przemysłowych – zagadnienia projektowe15e9
6.Zdecentralizowane systemy sterowania i monitorowania procesów przemysłowych9e9
7.Diagnostyka zautomatyzowanych procesów przemysłowych6e6
Razem5440
RAZEM w semestrze zimowym i letnim11882
Praca końcowa50
RAZEM250

e – egzamin z przedmiotu, pozostałe przedmioty zaliczane są na zajęciach.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska