Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Miejsce odbywania zajęć

Wszystkie zajęcia prowadzone w ramach Studiów Podyplomowych odbywają się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. W przerwach między zajęciami uczestnicy Studiów mają do dyspozycji bufet z ciepłymi napojami (kawa i herbata). Ponadto na Wydziale są dostępne auto-maty z napojami oraz funkcjonuje klub, w którym można zamówić ciepły lub zimny posiłek.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska