Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Praca końcowa

Praca końcowa może być wykonywana jako praca jednoosobowa lub zespołowa. Może mieć charakter opisowy, projektowy lub badawczy. Tematy prac końcowych są proponowane przez uczestników Studiów – są to tematy związane z ich aktywnością zawodową lub zainteresowaniami.

Prace końcowe są wykonywane pod kierunkiem specjalistów z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska