Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Formy prowadzenia zajęć

Zajęcia na Studiach są prowadzone w formie wykładów dla całej grupy studentów, uczestników Studiów, oraz w formie zajęć laboratoryjnych. Grupy laboratoryjne są nieduże, liczą ok. 6-7 studentów, co pozwala na prowadzenie zajęć w 1-2 osobowych zespołach, zależnie od charakteru ćwiczenia i rodzaju zdobywanych umiejętności.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska