Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Czas trwania Studiów

Studia podyplomowe Automatyka trwają 2 semestry, w czasie Studiów odbywa się 15 zjazdów sobotnio-niedzielnych w okresie od października do czerwca. Na ostatnim zjeździe odbywają się obrony prac końcowych.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska