Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Program Studiów

Program Studiów Podyplomowych Automatyka obejmuje 200 godzin zajęć dydaktycznych, ponadto słuchacze studiów wykonuje prace końcowe. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w formie wykładów oraz zajęć laboratoryjnych, a tematy prac końcowych, wykonywanych pod kierunkiem specjalistów z Instytutu Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, są proponowane przez uczestników Studiów.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska