Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Organizator

Instytut Automatyki i Robotyki,
Wydział Mechatroniki
Politechnika Warszawska


tel. 0-22-234 8555, 0-22-849 0398
fax. 0-22-849 0398
e-mail: iair@pw.edu.pl

Kierownik Studiów:

prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek
e-mail: jkurek@mchtr.pw.edu.pl

Sekretariat Studiów:

Elżbieta Boniecka, pok. 253
tel. 0-22-234 8555
e-mail: iair@mchtr.pw.edu.pl

W sprawach bieżących proszę kontaktować się telefonicznie lub elektronicznie z Sekretariatem Studiów.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska