Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Historia Studiów

Studia Podyplomowe Automatyka, forma kształcenia ustawicznego dla kadry przemysłowej, mają ponad 40 letnią tradycję w Politechnice Warszawskiej, po raz pierwszy były prowadzone w roku 1967. Na przestrzeni lat wraz z postępem nauki i rozwojem techniki oraz zmianami gospodarczymi w Polsce i na świecie zmieniał się program Studiów i zmieniała się ich nazwa. W 1967 r. powstało na Politechnice Warszawskiej Studium Podyplomowe Automatyki Mechanicznej, w 1973 r. zmieniono jego nazwę na Studium Podyplomowe Automatyki Przemysłowej, a w roku 2002 na Studium Podyplomowe Automatyki. W roku 2006 Politechnika Warszawska zmieniła formułę kształcenia ustawicznego tworząc Studia Podyplomowe Automatyka.

Od początku Studia są prowadzone przez Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, który do roku 1997 nosił nazwę Instytutu Automatyki Przemysłowej. Instytut znajduje się na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, który od chwili powstania w roku 1962 do roku 1996 nosił nazwę Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Wydział Mechaniki Precyzyjnej (Mechatroniki) powstał na podstawie Uchwały Rządu z 1952 r. w sprawie utworzenia na Politechnice Warszawskiej wydziału kształcącego specjalistów dla przemysłu precyzyjnego i optycznego.

Program Studiów dzięki prowadzonym w Instytucie Automatyki i Robotyki pracom naukowo-badawczym o charakterze teoretycznym i wdrożeniowym w przemyśle jest stale unowocześniany, zarówno treści wykładowe jak i zaplecze laboratoryjne. Nowoczesne laboratoria dydaktyczne i naukowe stwarzają uczestnikom Studiów możliwości poznania najnowszego sprzętu i metod automatyki. Pozwala to uczestnikom Studiów na doskonalenie umiejętności prowadzenia, projektowania i nadzoru układów automatyki przemysłowej i automatyki urządzeń technicznych.

Pracownicy Instytutu Automatyki i Robotyki prowadzący Studia zostali wyróżnieni nagrodą Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia w zakresie kształcenia ustawicznego kadry inżynier-skiej.

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska