Studia Podyplomowe
Oferta dydaktyczna IAiR

Informacje ogólne

Studia Podyplomowe Automatyka są adresowane do absolwentów wyższych uczelni technicznych posiadający tytuł zawodowy inżyniera, przede wszystkim inżyniera mechanika lub elektryka, a w wyjątkowych przypadkach również absolwentów wyższych uczelni nie będących inżynierami, którzy z racji obowiązków zawodowych zajmują się automatyką, automatyką przemysłową lub automatyką urządzeń, i chcą zdobyć dodatkową wiedzę z zakresu automatyki.

>>Informacja o SP-A na stronach Politechniki Warszawskiej <<

Instytut Automatyki i Robotyki
Politechnika Warszawska